Monitoring płatności

Opiera się przede wszystkim na:

 

 

Powyższe czynności i ustalenia mają odzwierciedlenie w systemie informatycznym firmy Unisec i są przesyłane do Zleceniodawcy drogą mailową. Wiadomość może być szyfrowana kluczem PGP. Raporty mogą być przesyłane w postaci zbiorczych zestawień lub w odniesieniu do każdego zlecenia oddzielnie. Terminy przesyłania raportów, jak i ich częstotliwość, określa Zleceniodawca.

 

Jednocześnie wyrażamy gotowość do udostępnienia elementów systemu IT wskazanym pracownikom Firmy zlecającej usługę. Jesteśmy również przygotowani do integracji naszego systemu IT z systemem operacyjnym Zleceniodawcy, ale i gotowi do prowadzenia czynności w oparciu o Jego system.