Windykacja

Windykacja wstępna.

Prowadzona jest po zakończeniu działań przynależnych czasowo do tzw. windykacji „miękkiej” i telefonicznej, poprzez podjęcie negocjacji z dłużnikiem w celu jak najszybszej spłaty zadłużenia. Jej cel to doprowadzenie do kontynuacji umowy bądź zwrotu przedmiotu umowy. Windykacja należności weryfikuje dane teleadresowe, powody zadłużenia, sytuację dłużnika itp. Obsługa korespondencji, jak i jej efekty, odzwierciedlone są w systemie informatycznym. Wyniki podjętych działań wraz z rekomendacją sposobu zakończenia windykacji wstępnej mogą być przesłane raportem zbiorczym bądź indywidualnym  w dowolnym, wcześniej uzgodnionym ze Zleceniodawcą terminie.

 

Windykacja bezpośrednia – terenowa.

Oparta jest przede wszystkim o współpracujące ze sobą zespoły doświadczonych i kompetentnych osób posiadających praktyczną zdolność wykorzystania instrumentów prawnych pozwalających na skuteczne działania. Licencje detektywa, jak i inne certyfikaty kompetencji zawodowych gwarantują profesjonalne i rzetelne wykonywanie wszelkich zleconych usług windykacji. Firma od początku swojej działalności stale współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych i Kancelarią Adwokacką zapewniając tym samym pełną komplementarność obsługi prawnej nie tylko rzeczy ruchomych, ale i nieruchomości. Komunikacja ze Zleceniodawcą odbywa się drogą mailową, jak i telefoniczną. Raporty generowane są bezpośrednio po wykonaniu zlecenia bądź też w dowolnym, ustalonym wcześniej ze Zleceniodawcą, terminie. W przypadku nieskutecznej windykacji bezpośredniej, rozumianej jako wydanie przez dłużnika przedmiotu umowy lub braku możliwości identyfikacji miejsca jego przechowywania, Firma w imieniu Zleceniodawcy składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Tym samym może, na życzenie Zleceniodawcy, reprezentować go przed organami ścigania. Spółka Unisec prowadzi również nadzór nad każdym takim postępowaniem. Pracownicy Spółki w ramach prowadzonej windykacji bezpośredniej posiadają wszelkie uprawnienia i predyspozycje potrzebne do windykacji przedmiotów i urządzeń nietypowych, np: linii produkcyjnych, ciągów technologicznych, oprogramowania komputerowego, urządzeń i maszyn specjalistycznych. W powyższy zakres wchodzi również windykacja klientów korporacyjnych. Posiadamy wiedzę i możliwości prowadzenia monitoringu i windykacji należności wynikających z przedłużanych warunkowo umów kredytowych. Sposób i miejsce przechowywania danych osobowych określa przyjęta i realizowana polityka bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych.

 

Windykacja sądowa i egzekucyjna

Opiera się przede wszystkim na skrupulatnym i rzetelnym monitorowaniu procesów przed organami państwa w celu doprowadzenia do skutecznej egzekucji należności z majątku dłużnika. W tym obszarze długoletnia (praktycznie od początku powstania Firmy) współpraca z Kancelarią Radców Prawnych jak i z Kancelarią Adwokacką pozwala nam na kompleksowe rozliczenie dłużnika z Wierzycielem.

 

 

Windykacja nieruchomości

W ramach stałej współpracy z Kancelarią Radców Prawnych jak i z Kancelarią Komorniczą rozpoczęliśmy, począwszy od 2008 roku, windykację zadłużonych, a niespłacanych nieruchomości. Do tej pory nabyliśmy kilkanaście nieruchomości celem uregulowania ich stanu właścicielskiego i odsprzedania na rynku wtórnym.